Prodáváte či kupujete lesní pozemky nebo je získáváte dědictvím?

V tom případě potřebujete pro potřeby stanovení výše daně z převodu nemovitostí nebo pro stanovení notářských poplatků znalecký posudek, zpracovaný podle příslušných předpisů.

Máte problémy se škodami, které vám na lesních porostech působí zvěř?

Pro jednání o náhradách způsobených škod potřebujete znalecký posudek.

Projektujete liniové stavby a potřebujete spočítat výši náhrad za dočasné nebo trvalé odnětí produkční funkce lesních pozemků pro orgány státní správy?

Pak potřebujete znalecký posudek, zpracovaný podle příslušných předpisů.

Tyto znalecké posudky vám odpovědně a neprodleně  zpracuji.

 


Kontakt

Ing. Jiří Trávníček

734336526